Hvem er vi?

Spesialisterklæringer i erstatningssaker ved personskade fra legespesialister og nevropsykologer:

Forum for spesialisterklæringer er organisert under Sandvika Nevrosenter og tilbyr sakkyndige spesialisterklæringer i personskade erstatningssaker. Forumet ledes av dr. Thomas Glott, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Forumet ble etablert i 2008 og har i dag tilsluttet 26 legespesialister i henholdsvis nevrologi, psykiatri, ortopedi, fysikalsk medisin og radiologi, samt 4 spesialister i klinisk nevropsykologi og 1 spesialist i klinisk psykologi. Forumet er nøytralt, uten binding til partene, og tilbyr spesialisterklæringer av høy kvalitet. Oppdrag kan rekvireres av advokater, forsikringsselskap, NAV eller domstoler.

For tiden er det kort ventetid på spesialisterklæringer hos klinisk psykolog.