Forum for spesialisterklæringer

Kontakt oss
Om vårt forum

Forumet består av 32 legespesialister innen henholdsvis nevrologi, psykiatri, ortopedi, fysikalsk medisin og radiologi, 4 spesialister i klinisk nevropsykologi og 1 spesialist i klinisk psykologi.
Tilknyttede spesialister

Forumet er nøytralt, uten binding til partene, og tilbyr spesialisterklæringer av høy kvalitet. Oppdrag kan rekvireres av advokater, forsikringsselskap, NAV eller domstoler.
Om forum for spesialisterklæringer

Ventetid varierer fra lege til lege. Se oversikten over ventetidene på spesialister i Forum for spesialisterklæringer.
Gå til oversikten over ventetider

Kontakt oss