Dr. Øistein Ramleth

Dr. Øistein Ramleth

Utdanning: Cand. med. 1989
Spesialist i nevrologi 2002, Oslo

Yrkeserfaring: Nevrologiske avdeling ved Ullevål og Sandvika Nevrosenter

Faglig profil: Generell nevrologi og Parkinson.