Dr. Kirsti Alvik

Dr. Kirsti Alvik

Utdanning: Cand. med.1999
Spesialist i nevrologi 2010, Oslo

Yrkeserfaring: Nevrologiske avdeling Rikshospitalet og Sandvika Nevrosenter

Faglig profil:  Generell nevrologi, hodepine, migrene.