Dr. Einar Kinge

Dr. Einar Kinge

Utdanning: Cand. med. 1983, Universitet i Aarhus

Spesialist i nevrologi 1992

Yrkeserfaring: Nevrologiske avdelinger ved Ullevål Sykehus, Rikshospitalet og Statens Senter for Epilepis (SSE), Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Generell nevrologi, epilepsi, urolige ben (RLS).