Dr. Tormod Hagen

Dr. Tormod Hagen

Utdanning: Cand. med.
Spesialist i nevrologi 19, Oslo

Yrkeserfaring: Nevrologiske avdeling ved AHUS og Sandvika Nevrosenter

Faglig profil:  Generell nevrologi, MS, hodepine, migrene.