Dr. Rune W. Hviding

Dr. Rune W. Hviding

Utdanning: Cand. med. 1998, Oslo
Spesialist i nevrologi 2005

Yrkeserfaring: Nevrologiske avdelinger ved Akershus Universitetssykehus, Klinikk Rus og Avhengighet, Aker Universitetssykehus, Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Generell nevrologi, hjerneslag, hukommelse/demens,
hodepine, nakke-/ryggplager. Rusmedisin.

Utfører doppler (ultralyd) av halskar