Dr. Kjersti Aaseth

Dr. Kjersti Aaseth

Utdanning: Cand. med.
Spesialist i nevrologi 19, Oslo

Yrkeserfaring: Nevrologiske avdeling ved AHUS og Sandvika Nevrosenter

Faglig profil:  Generell nevrologi, hodepine, migrene.