Dr. Anne Christine (Tine) Poole

Dr. Anne Christine (Tine) Poole

Anne Christine Buckley Poole er allmennlege med spesiell interesse for pasienter med migrene og andre hodepinetilstander. Anne Christine har de siste 15 årene vært aktiv innenfor kurs- og foredragsvirksomhet innenfor sitt fagfelt i inn- og utland. Hun har i en årrekke svart på hodepinespørsmål på henholdsvis Lommelegen.no, Nettby.no og Facebook. I mange år har hun vært kursleder for kurset «Hodepine i allmennpraksis» for Den norske legeforeningen.