Dr. Aud Nome Dueland

Dr. Aud Nome Dueland

Utdanning: Cand. med. 1986, Oslo
Spesialist i nevrologi 1997
Dr.med 1995 i MS og nevrologiske herpes infeksjoner

Yrkeserfaring: Nevrologiske avdelinger ved Rikshospitalet, Ullevål Sykehus, Sandvika Nevrosenter

Faglig profil:  Generell nevrologi, hodepine, migrene, MS,  herpes infeksjoner.