Ny ortoped med kort ventetid

Forum for spesialisterklæring kan nå tilby spesialisterklæringer innenfor ortopedi.

Ivan Hvid er professor og overlege i ortopedisk kirurgi. Han ble spesialist i ortopedi i 1989 og har siden 2013 jobbet ved Univeristetssykehuset i Oslo, Rikshospitalet.

Ivan har lang erfaring innen spesialisterklæringer og har meget kort ventetid.

Ta kontakt med Ebba Asperud på e-post elba@sandvikanevrosenter.no for mer informasjon.